ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ

Μια αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη εταιρία
και ένα πιστοποιημένο σύστημα ασφαλείας

Η ACTION ΕΓΓΥΑΤΑΙ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Οι εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας θα πρέπει να γίνονται από επιχειρήσεις – εταιρίες, οι οποίες διαθέτουν ειδική
Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, για τον σκοπό αυτό.
Ακόμα καλύτερα και για μεγαλύτερη ασφάλεια του ίδιου του καταναλωτή, η εταιρία θα πρέπει να είναι μέλος κάποιου
πιστοποιημένου Συλλόγου Νομίμων Εγκαταστατών Συστημάτων Ασφαλείας και να φέρει το ειδικό σήμα και κωδικό προς πιστοποίηση.
Ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος πιστοποιεί την αξιοπιστία μιας εταιρίας – εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας,
είναι οι εκάστοτε πιστοποιήσεις – εκπαιδεύσεις που φέρει από τους διαφόρους, επίσης πιστοποιημένους αποκλειστικούς
αντιπροσώπους – εισαγωγείς συστημάτων ασφαλείας.

ACTION

πιστοποιήσεις – εκπαιδεύσεις

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία διαθέτει όλα τα παραπάνω, το βασικό κριτήριο επιλογής μιας
εταιρίας – εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας, είναι να εγκαθιστά συστήματα ασφαλείας τα οποία πιστοποιεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-50131 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρότυπο αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία αφορά:
στον τρόπο κατασκευής των εξαρτημάτων ενός συστήματος,
στον τρόπο διασύνδεσης και
στον τρόπο προγραμματισμού του.
Βάση αυτών των παραγόντων, ένα σύστημα ασφαλείας αξιολογείται και βαθμονομείται με ένα
από τα παρακάτω grade, σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας που προσφέρει:

Επίπεδο grade1: Χαμηλό επίπεδο ασφάλειας

Στο επίπεδο αυτό το σύστημα καλείτε να προστατεύσει τον χώρο από διαρρήκτες
οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις πάνω στα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, για την διάρρηξη χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία περιορισμένης χρήσης.

Επίπεδο grade2: Μέτριο επίπεδο ασφάλειας

Στο επίπεδο αυτό το σύστημα καλείτε να προστατεύσει τον χώρο από διαρρήκτες οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις πάνω σε συστήματα ασφαλείας.
Επιπλέον, για την διάρρηξη χρησιμοποιούν γενικά εργαλεία ευρείας χρήσης όπως επίσης και βασικά φορητά όργανα μετρήσεων.

Επίπεδο grade 3: Μέτριο προς υψηλό επίπεδο ασφάλειας

Στο επίπεδο αυτό το σύστημα καλείτε να προστατεύσει τον χώρο από διαρρήκτες οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι πάνω στα συστήματα ασφαλείας.
Επιπλέον, για την διάρρηξη χρησιμοποιούν μία περιεκτική γκάμα εργαλείων, όπως επίσης και φορητό ηλεκτρονικό εξοπλισμό (π.χ. laptop)

Επίπεδο grade 4: Υψηλό επίπεδο ασφάλειας

Στο επίπεδο αυτό η ασφάλεια είναι πάνω από όλους τους υπόλοιπους παράγοντες και θεωρείτε πως οι διαρρήκτες έχουν τις γνώσεις και τα μέσα να φτιάξουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο διάρρηξης. Φέρουν δε εξειδικευμένο και πλήρη εξοπλισμό ακόμα και για αντικατάσταση εξαρτημάτων του συστήματος ασφαλείας.

10 Λόγοι για να μας εμπιστευτείτε:

Άδεια λειτουργίας

3015/39/60/560-β’

Ομάδα έμπειρων ηλεκτρονικών μηχανικών/τεχνικών​

Επιστημονική μελέτη
και σχεδίαση​

Πιστοποιημένα προïόντα
υψηλών προδιαγραφων​

Πιστοποίηση εγκατάστασης​

Άρτια εκπαίδευση τεχνικού
προσωπικού​

Στόλος 6 κινητών
συνεργείων​

Δωρεάν για 1 έτος 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη​
Δωρεάν για 1 έτος online τεχνική υποστήριξη

Διαρκή υπεύθυνη συντήρηση​

Η ACTΙON χρησιμοποιεί πιστοποιημένα προϊόντα που κατασκευάζουν
εταιρίες του εσωτερικού ή εξωτερικού και ακολουθούν αυστηρά πρότυπα ποιότητας.
previous arrow
Slide 1
Slide 2
Slide 3
next arrow
previous arrow
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
next arrow
previous arrow
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
next arrow